rhy.fi
Jäsenmaksut ja luvat
 
 • Jäsenmaksu 20€/kausi
 • Kausikortti 40€/kausi
 • Vieraslupa 12€/pv, 20€/2pv.
  Kanalintuaikaan 20€/pv, 35€/2pv.
 • Turkislupa 20€/kausi
 • Jänislupa 50€/kausi (sis. turkislupa)
 • Sorsalupa Onkilammen kosteikolle 15€/kausi seuran jäsenelle ja kausikorttilaiselle.
  40€/kausi seuran ulkopuoliselle.
 • Kaurisjahtiin voi osallistua jäsenen vieras, vieraskortin maksamalla.
 • Valkohäntäpeurajahtiin ei myydä vieraslupia.

Vierasluvat maksetaan seuran tilille:
FI80 4753 1020 0090 55
Viestiksi merkitään lupa, metsästyspäivät ja kenen vieraana metsästää. Maksu tulee suorittaa ennen metsälle lähtöä ja siitä pitää ilmoittaa puhelimitse seuran sihteerille.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös